Luk crni

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3000.0
kg

Opis ponude

Prodaja crnog luka, prve klase, 3000 kg.