Kupus

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

200.0
kg

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

U ponudi kupus 150 kg Srpskog meleza, za svežu potrošnju i kišeljenje.