Kupus

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

250.0
kg

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

U ponudi kupus 250 kg Pruktor F1, za svežu potrošnju i kišeljenje.