Kupus

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

300.0
kg

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Prodaja kupusa u količini od 300 kg.