Krave za klanje SM

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Klasa

Druga klasa

Cena po jedinici mere

70.000,0RSD

Opis ponude

krava za klanje