Koze

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

55.0
grlo

Opis ponude

Na prodaju kvalitetna priplodna grla ( umatičena ) koza alpino rase.