Junad >480kg

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Klasa

Ostalo

Opis ponude

Prodajem junicu SM rase teška 600kg