Junad 350-480kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

80.000,0RSD

Opis ponude

Na prodaju june do 480 kg, lokacija Velika Krsna,moguć dogovor.