Jagoda

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

350,0RSD

Opis ponude

Organska jagoda sorta Senga Sengana. U jednom branju do 2 t. mogućnost prevoza do kupca