Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

30.0
grlo

Klasa

Ekstra klasa

Opis ponude

Na prodaju 30 grla ženske jagnjadi za dalju reprodukciju rase Svrljiška pramenka.