Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

8.0
grlo

Opis ponude

Prodaje 8 jagnjadi težine 35-40 kg virtemberg rase. Grla umatičena.