Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
grlo

Klasa

Ekstra klasa

Opis ponude

Na prodaju kvalitetna priplodna jagnjad rase Virtemberg.