Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

4.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Proizvođač ima u ponudi prodaju jagnjadi , rase Romanovska , 4 grla prosečne težine 30-40.