Jagnjad

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

25.0
grlo

Cena po jedinici mere

270,0RSD

Opis ponude

25 jagnjadi-33kg