Jagnjad

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

50.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

13.000,0RSD

Opis ponude

Na prodaju 50 jagnjadi Sjeničke pramenke.