Jabuka ostale

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

6000.0
kg

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

40,0RSD

Opis ponude

sorta : Šifra