Heljda

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

20.0
kg

Opis ponude

Progaja belog kukuruznog brašna i brašna od heljde.