Celer

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

5000.0
kg

Cena po jedinici mere

80,0RSD

Opis ponude

Na gazdinstvu u Lipničkom Šoru u ponudi je celer po ceni od 80din/kg.