Bikovi SM >500kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1.0
grlo

Cena po jedinici mere

257,0RSD

Opis ponude

Na gazdinstvu u lešnici u ponudi je muško june, težine od 530 do 550 kg, a cena je 257din/kg.