Bikovi HF >500kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

4.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Proizvođač,prodaje telad, sorte "Crno Bela" i "Holštajn",na prodaju ima 4grla, težine po grlu od 300-500kg.