Kupus mladi

Klasa

Prva klasa

Količina

5000.0
kom

Rasad ranog kupusa i raštana, I klasa, kontejner 104 otvora.

Moguć dogovor oko dostave na adresu kupca zavisno od količine robe i udaljenosti. Osoba za kontakt-Dalibor Đorđević

Peršun lišćar

Klasa

Prva klasa

Količina

4000.0
kom

Rasad peršuna, I klasa, kontejner 104 otvora:
PERŠUN DOMAĆI-2000 kom
PERŠUN FRANCUSKI-2000 kom

Moguć dogovor oko dostave na adresu kupca zavisno od količine robe i udaljenosti. Osoba za kontakt -Dalibor Đorđević

Celer

Klasa

Prva klasa

Količina

4000.0
kom

Rasad celera, I klasa, kontejner 104 otvora- ASTERIX.

Moguć dogovor oko dostave na adresu kupca zavisno od količine robe i udaljenosti. Osoba za kontakt- Dalibor Đorđević

Paprika ostala

Klasa

Prva klasa

Količina

41500.0
kom

Rasad paprike, I klasa, kontejner 104 otvora:
KAMELEON-1500 kom
BOBITA-500 kom
FORTESE-500 kom
AMANDA-10000 kom
VARADINKA-2000 kom
DUKAT-10000 kom
ŠOROKŠARI-2000 kom
ŽUPSKA RANA-12000 kom
DOMAĆA LJUTA-3000 kom

Moguć dogovor oko dostave na adresu kupca zavisno od količine robe i udaljenosti. Osoba za kontakt-Dalibor Đorđević

Paradajz sve sorte

Klasa

Prva klasa

Količina

7000.0
kom

Rasad paradajza, I klase, pikiran u čaše 9x9:
PINK ROK-500kom
BIG BIF-3000 kom
OPTIMA-2000 kom
AMATI- 1000 kom
CHERY-500 kom

Moguć dogovor oko dostave na adresu kupca zavisno od količine robe i udaljenosti.
Osoba za kontakt- Dalibor Đorđević