Savić Irena

Opština

Mesto

leskovac

Adresa

Partizanska 23

BPG

724548000791

Oblast proizvodnje

Stočarstvo