Savić Velibor

Opština

Mesto

Rečka

Adresa

Rečka

BPG

728730000614

Oblast proizvodnje

Povrtarstvo