Rotkva

Ponuđač

Količina

20000.0
kg

Cena po jedinici mere

50.0RSD

Na gazdinstvu Janjića u Lipničkom šoru, u ponudi je rotkva u količini od 20000kg Cena je 50din/kg.