Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krastavac salatar
1000.0
kg
Svetoljub Tadić Šabac 19/06/2019
Višnja
5.0
t
Miodrag Marković Šabac 19/06/2019
Višnja
5.0
t
Bajić Zoran Šabac 19/06/2019
Višnja
5000.0
kg
Vasić Elizabeta Zaječar 19/06/2019
Višnja
12000.0
kg
Gradimir Vasić Zaječar 19/06/2019
Višnja
7000.0
kg
Stanković Ivan Zaječar 19/06/2019
Višnja
15000.0
kg
Stanković Velimir Zaječar 19/06/2019
Višnja
50000.0
kg
Rade Veljković Zaječar 19/06/2019
Višnja
10000.0
kg
Milijić Vojkan Zaječar 19/06/2019
Višnja
8000.0
kg
Žikić Slobodan Zaječar 19/06/2019
Višnja
9000.0
kg
Đorđević Momica Zaječar 19/06/2019
Višnja
50000.0
kg
Sibinović Živorad Zaječar 19/06/2019
Višnja
10000.0
kg
Miodrag Stošić Zaječar 19/06/2019
Višnja
8000.0
kg
Paunović Marko Zaječar 19/06/2019
Višnja
10.0
t
Cvejić Toplica Jagodina 19/06/2019
Malina
5.0
t
Stanojević Zlatan Jagodina 19/06/2019
Priplodne krave SM
3.0
grlo
Slaviša Živadinović Sokobanja 19/06/2019
Malina
100.0
kg
Kadivka Ivanović Kraljevo 19/06/2019
Kajsija
500.0
kg
Lazarević Predrag Kraljevo 19/06/2019
Jagoda
100.0
kg
Nikola Dučić Kraljevo 19/06/2019