Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kruška ostale
8.0
t
Aćimović Ivan Trstenik 27/07/2020
Kruška ostale
4.0
t
Isailović Živko Trstenik 26/07/2020
Kruška ostale
4.0
t
Ljutovac Jasmina Trstenik 26/07/2020
Krastavac salatar
200.0
kg
PG Živković Slobodanka Obrenovac 26/07/2020
Paradajz sve sorte
150.0
kg
Zoran Živković Obrenovac 26/07/2020
Paradajz sve sorte
2000.0
kg
Janjić Milan Loznica 26/07/2020