Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Orah očišćen
50.0
kg
Stevanović Vladan Paraćin 18/10/2019
Dunja
1.0
t
Stevanović Vladan Paraćin 18/10/2019
Lešnik očišćen
300.0
kg
jenaćković veroljub Pirot 18/10/2019
Lešnik očišćen
400.0
kg
Zlatanov Siniša Pirot 18/10/2019
Ovca
2.0
grlo
Paunović Bogdan Užice 18/10/2019
Tovljenici >120kg
20.0
grlo
Grujičić Radenko Užice 18/10/2019
Prasad 16-25kg
15.0
kom
Milijan Savić Požega 18/10/2019
Lešnik očišćen
1000.0
kg
Jeremić Živanko Šabac 18/10/2019
Jarad
1.0
grlo
Nikolić Momir Sopot 18/10/2019
Koze
3.0
grlo
Nikolić Momir Sopot 18/10/2019
Krompir beli
1000.0
kg
Mijailović Miloje Šabac 18/10/2019
Jagnjad
6.0
grlo
Nikolić Momir Barajevo 18/10/2019
Paradajz sve sorte
200.0
kg
Aleksandrić Dobrica Mladenovac 18/10/2019
Junad >480kg
7.0
grlo
Marina Pavlović Kruševac 18/10/2019
Kupus
500.0
kg
Dinić Miloš Merošina 18/10/2019
Celer
2.0
t
Dinić Miloš Merošina 18/10/2019
Kupus
1.0
t
Stojanović Ljubiša Merošina 18/10/2019
Celer
2.0
t
Stojanović Ljubiša Merošina 18/10/2019
Kupus
2.0
t
Dinić Jelena Merošina 18/10/2019
Celer
3.0
t
Dinić Jelena Merošina 18/10/2019