R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
9501 Zdravić Andrija Brus Brus 0638841982 Voćarstvo Ponuda
9502 Crnoglavac Ilinka Strojinci Strojinci 0658344711
037834471
Voćarstvo Ponuda
9503 Taib Plojović Lukare Bajevica bb 0601411038
020433168
Stočarstvo Ponuda
9504 Maletić Dragan Velika Plana Velika Plana 02758082 Voćarstvo Ponuda
9505 Pavlović Nikola Milanovo 0641992444 Voćarstvo Ponuda
9506 Dinić Miloš Belanovce 0649070444 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
9507 Stojanović Miodrag Bobište 0616492317 Voćarstvo Ponuda
9508 Negoslav Jonović Braćevac Braćevac bb 064338660 Voćarstvo, Ratarstvo, Povrtarstvo Ponuda
9509 Zoran Antonović Crnomasnica Crnomasnica bb 065430500 Voćarstvo, Ratarstvo Ponuda
9510 Saša Petronijević Kamenare 0642514637 Povrtarstvo Ponuda
9511 Petković Miloslav Velika Vrbnica Velika Vrbnica 063696516 Voćarstvo Ponuda
9512 Mandžukić Stevan Bresno Polje Bresno Polje 0641638818 Povrtarstvo Ponuda
9513 Živković Nikola Gornje Rataje Gornje Rataje 0643377313 Voćarstvo Ponuda
9514 Raičević Srećko Strojinci Strojinci 063600767 Voćarstvo Ponuda
9515 Nešić Milan Donje Krajince 0641913335 Povrtarstvo Ponuda
9516 Živković Dejan Grdanica 0641761748 Povrtarstvo Ponuda
9517 Marković Tomislav Rujišnik Rujišnik 063627453 Voćarstvo Ponuda
9518 Milošević Zoran Grdanica 0641897715 Povrtarstvo Ponuda
9519 Kostić Milutin Stubal Stubal 037761258 Voćarstvo Ponuda
9520 Veličković Ljubiša Bela Voda Bela Voda 0638706729
037687042
Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda