Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Zelena salata
2000.0
veza
Stanojević Darinka Bor 03/04/2020
Krastavac salatar
1500.0
kom
Janošević Ljubiša Svilajnac 03/04/2020
Paprika ostala
12500.0
kom
Janošević Ljubiša Svilajnac 03/04/2020
Paradajz sve sorte
8000.0
kom
Janošević Ljubiša Svilajnac 03/04/2020
Krastavac salatar
1000.0
kom
Stojanović Milomir Svilajnac 03/04/2020
Paprika ostala
8000.0
kom
Stojanović Milomir Svilajnac 03/04/2020
Priplodne nazimice
1.0
grlo
Đorđević Tomislav Vranje 03/04/2020
Paradajz sve sorte
4000.0
kom
Stojanović Milomir Svilajnac 03/04/2020
Tovljenici 80-120kg
1.0
grlo
Đorđević Tomislav Vranje 03/04/2020
Krastavac salatar
3000.0
kom
Cokić Dušan Svilajnac 03/04/2020
Paprika ostala
3000.0
kom
Cokić Dušan Svilajnac 03/04/2020
Paradajz sve sorte
3000.0
kom
Cokić Dušan Svilajnac 03/04/2020
Kupus
2000.0
kom
stanković Srđan Svilajnac 03/04/2020
Paprika ostala
3000.0
kom
stanković Srđan Svilajnac 03/04/2020
Paradajz sve sorte
5000.0
kom
stanković Srđan Svilajnac 03/04/2020
Pčele kranjska
150.0
kg
Peković Petar Prokuplje 03/04/2020
Kupus
3000.0
kom
Stanković Stojadin Svilajnac 03/04/2020
Krastavac salatar
1000.0
kom
Stanković Stojadin Svilajnac 03/04/2020
Paprika ostala
4000.0
kom
Stanković Stojadin Svilajnac 03/04/2020
Paradajz sve sorte
3000.0
kom
Stanković Stojadin Svilajnac 03/04/2020