Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
3.0
t
Lazar Ninić Zaječar 10/02/2020
Junad >480kg
2.0
grlo
Radisavljević Gordana Jagodina 10/02/2020
Prasad 16-25kg
20.0
kom
Mileta Lazarević Šabac 10/02/2020
Pčele kranjska
150.0
kg
Nikolić Aleksandar Pirot 10/02/2020
Tovljenici 80-120kg
10.0
grlo
Dušan Jovanović Šabac 10/02/2020
Junad >480kg
14.0
grlo
Marković Ivan Šabac 10/02/2020