Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Šilježad
49.0
grlo
Topalović Saša Šabac 20/05/2019
Ovca
20.0
kom
Stevanović Dragiša Kuršumlija 20/05/2019
Tovljenici >120kg
2.0
kom
Savić Ivan Žitorađa 20/05/2019
Prasad 16-25kg
13.0
kom
Petrović Radoš Kuršumlija 20/05/2019
Jagoda
20.0
kg
Petrović Radoš Kuršumlija 20/05/2019
Prasad
20.0
kom
Momčilović Veselin Prokuplje 20/05/2019
Jagnjad
215.0
grlo
Selimović Esad Tutin 20/05/2019
Jagoda
300.0
kg
Ilić Dobrica Smederevo 20/05/2019
Jagoda
500.0
kg
Stanko Petković Smederevo 20/05/2019
Krastavac salatar
2.0
t
Koturović Milanka Obrenovac 20/05/2019
Kupus
2.0
t
Koturović Rade Obrenovac 20/05/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Gordana Milentijević Mladenovac 20/05/2019
Junad >480kg
1.0
grlo
Gordana Milentijević Mladenovac 20/05/2019
Lešnik očišćen
2.0
t
Perišić Vladimir Obrenovac 19/05/2019
Tovljenici 80-120kg
20.0
grlo
Ljupko Čačić Šabac 17/05/2019
Jagoda
1000.0
kg
Nataša Miljković Žitorađa 17/05/2019
Krastavac salatar
400.0
kg
Milosavljević Nikola Žitorađa 17/05/2019
Krastavac salatar
300.0
kg
Kocić Ivana Žitorađa 17/05/2019
Jagnjad
40.0
grlo
Medović Hamza Tutin 17/05/2019
Jagnjad
25.0
grlo
Šoljanin Nerkez Sjenica 17/05/2019