Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Jagnjad
10.0
grlo
Zoran Janković Knjaževac 02/06/2020
Jagoda
100.0
kg
Barbulović Dragče Požarevac 02/06/2020
Priplodne kokoške
5000.0
kom
Trifunovic Vesna Veliko Gradište 02/06/2020
Trešnja
100.0
kg
Živković Miodrag Petrovac na Mlavi 02/06/2020
Trešnja
500.0
kg
Savić Slađan Požarevac 02/06/2020
Jagoda
500.0
kg
Živanović Goran Veliko Gradište 02/06/2020
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Ismet Sajtarić Novi Pazar 02/06/2020
Paradajz sve sorte
2000.0
kom
Dolovac Avdija Novi Pazar 02/06/2020
Jagnjad
30.0
grlo
Šoljanin Nerkez Sjenica 02/06/2020
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Kaličanin Milorad Sjenica 02/06/2020
Priplodne krave SM
1.0
grlo
Bronja Hajro Novi Pazar 02/06/2020
Telad SM 80-160kg
3.0
grlo
Želimir Radosavljević Novi Pazar 02/06/2020
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Bahtijarević Ahmedin Novi Pazar 02/06/2020
Jagoda
100.0
kg
Kadrić Hido Novi Pazar 02/06/2020
Spanać
100.0
kg
Hajrović Šaćir Novi Pazar 02/06/2020
Jagnjad
50.0
grlo
Medović Hamza Tutin 02/06/2020
Pčele kranjska
300.0
kg
Samailović Milan Novi Pazar 02/06/2020
Bikovi SM >500kg
2.0
grlo
Štavljanin Vera Čačak 02/06/2020
Pčele kranjska
200.0
kg
Murtezić Edip Novi Pazar 02/06/2020
Pastrmka mlađ 30-90 dana starosti
10.0
t
Vukićević Vekoslav Novi Pazar 02/06/2020
Borovnica
300.0
kg
Pantović Danko Sjenica 02/06/2020
Jabuka Ajdared
500.0
kg
Božović Slavomir Novi Pazar 02/06/2020
Priplodne junice
3.0
grlo
Aleksić Mira Čačak 02/06/2020
Priplodne nazimice
4.0
grlo
Nikolić Dragan Čačak 02/06/2020
Priplodne nazimice
10.0
grlo
Bojović Goran Čačak 02/06/2020
Bikovi SM >500kg
5.0
grlo
Đurović Vladimir Čačak 02/06/2020
Prasad
10.0
grlo
Vučićević Slavko Čačak 02/06/2020
Junad >480kg
8.0
kom
Milivoj Živanović Šabac 01/06/2020
Tovljenici >120kg
3.0
kom
Ljubica Živanović Šabac 01/06/2020
Jagnjad
30.0
kom
Nebojša Nenadović Šabac 01/06/2020