Voće

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1000.0
kom

Cena po jedinici mere

280,0RSD

Opis ponude

Sadnica dunje, sorta Leskovačka i Vranjska