Voće

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

1000.0
kom

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

200,0RSD

Opis ponude

Jabuka, više sorti