Telad SM 80-160kg

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

70.000,0RSD

Opis ponude

Prodaje se jedno muško tele SM po ceni od 70000 dinara i jedno žensko tele SM po ceni od 60000 dinara