Rotkva

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

3000.0
kg

Cena po jedinici mere

60,0RSD

Opis ponude

Na gazdinstvu Janjića u Lipničkom Šoru, u ponudi je koren rotkve po ceni od 60din/kg.