Junad >480kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2.0
grlo

Klasa

Prva klasa

Cena po jedinici mere

26.300,0RSD

Opis ponude

Prodaje se dvoje muških junadi po ceni od 263000 dinara i 194000 dinara