Celer

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

2000.0
kg

Cena po jedinici mere

200,0RSD

Opis ponude

Na gazdinstvu Janjića u Lipničkom Šoru, u ponudi je koren celera po ceni od 200din/kg.