Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Ovca
3.0
kom
Lazić Radojica Veliko Gradište 15/05/2020
Telad SM 80-160kg
1.0
kom
Lazarević Volica Malo Crniće 15/05/2020
Prasad
12.0
kom
Pantić Radoslav Veliko Gradište 15/05/2020