R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
181 Aleksić Miloš Donja Borina Brasina 0604710111 Stočarstvo Ponuda
182 Hadžiefendić Beriz Sakar 0642143799 Stočarstvo Ponuda
183 Rakić Mile Velika Reka 0656291866 Stočarstvo Ponuda
184 Petrešević Petar Novo Selo Vuka Karadžića 50 0612020020 Ratarstvo Ponuda
185 Perunović Siniša Saša Donji Dobrić 0649612815 Povrtarstvo Ponuda
186 Jakovljević Siniša Donje Nedeljice 0692030846 Povrtarstvo Ponuda
187 Dačić Dušan Beograd 063665682 Povrtarstvo Ponuda
188 Jovanović Jovica Dubona bb 0655109323 Voćarstvo Ponuda
189 Stojanović Predrag Mladenovac bb 0641870008 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
190 Popović Momčilo Babušnica Saše Ivkovića 19/4 0638816985 Stočarstvo Ponuda
191 Pešić Miloš Pirot Stevana Sremca 52/20 0658228908
010311361
Voćarstvo Ponuda
192 Marković Marko Batušinac Batušinac 0600834573 Ponuda
193 Slobodan Marković Lešnica 015840182 Stočarstvo Ponuda
194 Golubović Venera Crni Kao Crni Kao bb 0637713897 Stočarstvo Ponuda
195 Slobodan Trifunović Tečić Tečić 0637047770 Povrtarstvo Ponuda
196 Stojanović Milan Novo Selo 0691203088 Ponuda
197 Todorović Toplica Kulič 0642493107 Povrtarstvo Ponuda
198 Jasmina Stojanović Mužinac Mužinac bb 0638382283 Ponuda
199 Dinić Marjan Batušinac Batušinac bb 0601767001 Povrtarstvo Ponuda
200 Petković Dragan Vučje 0654088547 Voćarstvo Ponuda