R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Ivković Vladica Vrbovac Blace 0648886630
0648886630
Voćarstvo Ponuda
162 Glišić Ljiljana Skržuti Skržuti 0645473055 Voćarstvo Ponuda
163 Božić Radomir Ribaševina Ribaševina 063/8161351 Voćarstvo Ponuda
164 Vasić Dobrisav Gornji Stupanj 037761214 Voćarstvo Ponuda
165 Cvetković Milovan Gornji Stupanj 037761112 Ratarstvo Ponuda
166 Cvetković Dragan Gornji Stupanj 064227
0658550697
Voćarstvo Ponuda
167 Pavlović Dragan Šepšin Voćarska 1 065/8203177 Stočarstvo Ponuda
168 Marković Dragić Junkovac Topola Junkovac 34313 Natalinci 0645327555
0346882292
Stočarstvo Ponuda
169 Veljković Lepomir Belica Belica bb 0607271046 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
170 Ivanović Saša Zminjak 0642459333 Ponuda
171 Milomir Branković Žabari Žabari b.b. 060 0276482 Stočarstvo Ponuda
172 Simić Dragan Velika Ivanča Jendečka 24, 011 / 821 - 2474 Stočarstvo Ponuda
173 Milivojević Žižan Zubetinac Zubetinac bb 0637046394 Voćarstvo Ponuda
174 Dlbokić Jovana Bogovina 0616048594 Ponuda
175 Čolić Sreten Petlovača 064/8999566 Ratarstvo Ponuda
176 Ahmetović Ramiz Sebečevo Sebečevo bb 0628561485 Voćarstvo Ponuda
177 Nezović Rifat selo Mur Mur bb. 0631957570 Voćarstvo Ponuda
178 Obradović Tomislav Velika Krsna Trsijanska br. 1 064/9565737 Stočarstvo Ponuda
179 Anđelković Ivica Vlaški Do bb Vlaški Do bb 026301507 Voćarstvo Ponuda
180 Zagorka Rašković Golobok Golobok,Smederevska Palanka 0641287809 Voćarstvo Ponuda