R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Kosanić Milan Vukošić 0600503911 Stočarstvo Ponuda
162 Biočanin Njegoš Sjenica, Brnjica Brnjica 0646305673 Stočarstvo Ponuda
163 Slobodanka Milošević Kravlji do 064/1812275 Ratarstvo Ponuda
164 Raduljević Slaviša Prugovo 066/6566832 Ratarstvo Ponuda
165 Milun Vidaković Milićevo selo Milićevo selo 0643351266 Stočarstvo Ponuda
166 Dragoje Dikanović Ribaševina Ribaševina 0643151436 Stočarstvo Ponuda
167 Đedović Milomir Stubo Stubo b.b. 0642532530 Stočarstvo Ponuda
168 Petrović Miloš Paune Paune 06411880521 Stočarstvo Ponuda
169 Slavica Ilijanović Podgorac 0652460852 Ponuda
170 Radojević saša 062263203 Stočarstvo Ponuda
171 Kačapor Sanel Ribarići Orlje bb 0638560796 Stočarstvo Ponuda
172 Isaković Danko Mačvanski Metković 0643447812 Stočarstvo Ponuda
173 Čukić Stojan Ostraće Mesto Ostraće 38219 Lešak 0642378856
02888791
Voćarstvo Ponuda
174 Petrović Vukoica Gulije Mesto Gulije 38219 Lešak 066119408
02888517
Povrtarstvo Ponuda
175 Milojević Aleksandar Sikirica 0637790186 Ratarstvo Ponuda
176 Tihomir Tomić Mislođin 0118701148 Voćarstvo Ponuda
177 Muminović Kasim Sjenica Trijebinje 0640517225 Stočarstvo Ponuda
178 Dragićević Milisav Tršić 015868136 Stočarstvo Ponuda
179 Marina Damljanović Miokovci Miokovci,32205 Trbušani 0646148282 Voćarstvo Ponuda
180 Stanimir Antić Kuršumlija Stevana Biničkog br.18 066380311 Stočarstvo Ponuda