R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Mijailović Svetozar Binovac 11431 Voćarstvo Ponuda
142 Stefanović Živorad Lunjevac 11431 0637190328 Voćarstvo Ponuda
143 Aritonović Magdalena Oštrelj 030436529 Stočarstvo Ponuda
144 Čapaković Predrag Donji Katun 063632578
037787750
Ratarstvo Ponuda
145 Aničić Joviša Ušće Gola bara 80 0648529669 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
146 Krstić Slobodan Mihajlovac 11312 0649451370 Stočarstvo Ponuda
147 Mitrović Staniša Korenita Korenita 0655889870 Ratarstvo Ponuda
148 Stevanović Jovica 0642844182 Povrtarstvo Ponuda
149 Ristić Dragan Bobovo 0358818276 Stočarstvo Ponuda
150 Stevanović Saša Mirilovac 035518131 Stočarstvo Ponuda
151 Petrović Tomica Gornja Mutnica 0358817281 Stočarstvo Ponuda
152 Lazar Đorđević Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Voćarstvo Ponuda
153 Đorđević Dušan Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Ponuda
154 Jović Bojan Žagubica 0644928999 Ponuda
155 Miladinović Violeta Kula 0605284192 Ratarstvo Ponuda
156 Selaković Marko Bare 063377338 Ratarstvo Ponuda
157 Jevtić Draža Lazarevac 0652746370 Voćarstvo Ponuda
158 Ivan Nešković Udovice 11300 0642270941 Voćarstvo Ponuda
159 Miroslav Obradović Mađere bb 027322806 Stočarstvo Ponuda
160 Timotić Milivoj Zlatarić Zlatarić bb 066051582 Ponuda