R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Marko Popović Carina 0604342000 Ponuda
122 Topoljski Jaroslav Boljevci 069661164 Stočarstvo Ponuda
123 Gavrić Svetlana Slepčević 0655754659 Stočarstvo Ponuda
124 Savatić Petar Bukor 0642356821 Stočarstvo Ponuda
125 Mijailović Milovan Desimirovac Desimirovac bb. 034/561522 Ratarstvo Ponuda
126 Janaćković Dobrivoje selo Temska selo Temska 066230996 Stočarstvo Ponuda
127 Mutavdžić Milun Dobrotić 0600328705 Stočarstvo Ponuda
128 Vasiljević Goran Podgorac 0604685280 Ponuda
129 Ranđelović Miroljub Ćuštica Ćuštica bb 0654437782 Ponuda
130 Mladenović Najden Ćuštica Ćuštica bb 0641544012 Stočarstvo Ponuda
131 Krstić Srbislav Staničenje Staničenje 0616488522 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
132 Čolić Veselin Petlovača 0644725088 Stočarstvo Ponuda
133 Milošević Rade Vuča Mesto Vuča 38217 Sočanica 02886428 Stočarstvo Ponuda
134 Goran Petrović Žirovnica Žirovnica bb 0643011160 Stočarstvo Ponuda
135 Savić Slobodan Kočino Selo 0644743632 Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
136 Ilić Paun Tanda 0612271282 Ponuda
137 Đokić Dragan Dobrić 0621525993 Stočarstvo Ponuda
138 Maričić Milorad Zablaće 0641770456 Stočarstvo Ponuda
139 Panić Mileta Štitar 0637769380 Stočarstvo Ponuda
140 Sević Svetlana Prnjavor 0642962135 Ratarstvo Ponuda