R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Ilić jovica Dragana vranje vranje 0643328280 Ratarstvo Ponuda
122 Rakić Mile Pocerski Metković 015284621 Ponuda
123 Vuković Dragan Pocerski Metković 0643192103 Stočarstvo Ponuda
124 Đurković Siniša Dublje 0628472087 Stočarstvo Ponuda
125 Đurković Milivoj Dublje 0638115311 Stočarstvo Ponuda
126 Živković Milić Mrovska 0611673902 Stočarstvo Ponuda
127 Živković Milovan Mrovska 0612925354 Stočarstvo Ponuda
128 Matić Momčilo Siokovac 0358277571 Voćarstvo Ponuda
129 Čarapić Miloš Bela zemlja Bela zemlja 0641461637 Ratarstvo Ponuda
130 Matić Vladan Siokovac 0358280802 Voćarstvo Ponuda
131 Ljubenović Antanas Stubla 0691827663 Stočarstvo Ponuda
132 Jelenković Zorica Štipina 069764622 Voćarstvo Ponuda
133 Milojević Nikola Ljubava 0637699991 Voćarstvo Ponuda
134 Jovanović Miroslav Maskare 0638682192 Voćarstvo Ponuda
135 Živković Radivoj Rovni 064-3445803 Voćarstvo Ponuda
136 Lazarević Janko Dokmir 063-346-559 Voćarstvo Ponuda
137 Branislav Tomić Seone 0641898810 Povrtarstvo Ponuda
138 Mladenović Bane Ponor 0641337290 Ratarstvo Ponuda
139 Stanojević Mijodrag Oparić 035722569 Voćarstvo Ponuda
140 Simonović Radiša Duboka 0358265000 Ponuda