R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Živković Trojan Badnjevac Badnjevac 0643558092 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
102 Aleksandar Andrejić Žitorađa 0248361227 Stočarstvo Ponuda
103 Janačković Bojan Pirot Barje Čiflik 010-2338819 Voćarstvo Ponuda
104 Ilić Božur Kastrat Kastrat bb 062355534 Stočarstvo Ponuda
105 Ilić Nebojša Balajnac Balajnac bb 0611886168 Povrtarstvo Ponuda
106 Slavko Jovanović Potpeće Potpeće 0611903375 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
107 Nikolić Goran Donja Trnava 0649340288 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
108 Luka Jović Kuršumlija Kuršumlija 062334754 Stočarstvo Ponuda
109 Ljubomir Bućković Kuršumlija Kuršumlija 0637797381 Stočarstvo Ponuda
110 Komnen Jovanović Blace Blace 027373584 Stočarstvo Ponuda
111 Miljana Milosavljević Gornje Grgure Gornje Grgure 0652661033 Voćarstvo Ponuda
112 Nikola Maksimović Trbunje Trbunje 0643288085 Povrtarstvo Ponuda
113 Verica Davidović Čučale Čučale 0649405068
027375184
Stočarstvo Ponuda
114 Vojin Knežević Trbunje Trbunje 027372575 Stočarstvo Ponuda
115 Janković Nebojša Sopot karađorđeva 13 06374403654 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
116 Milanović Radmila Velika Ivanča 0655125574
0118212443
Ratarstvo Ponuda
117 Anđelković Saša Korman Korman bb 0641643794 Stočarstvo Ponuda
118 Gajić Aleksandar Vitkovac Vitkovac bb 062383455
018843384
Stočarstvo Ponuda
119 Denčić Stefan Navalin 0643908771 Ponuda
120 Saša Radisavljević Jagodina 0694111742 Povrtarstvo Ponuda