R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Vukomanović Milomir Vukosavljeviće Mesto Vukosavljeviće 38228 Zubin Potok 064/894-9733 Stočarstvo Ponuda
82 Marković Željko Draksin Draksin 0645251809 Ratarstvo Ponuda
83 Marković Miroslav Draksin Draksin 0693841747 Ratarstvo Ponuda
84 Milivoje Mijatović Pajsijević 03346515078 Stočarstvo Ponuda
85 Marko Gojković Mramorac 0642959754 Ponuda
86 Kuzmanović Slobodan Slanci 0641302125 Povrtarstvo Ponuda
87 Petrov Ivica Lukavica 062225431
010362301
Ponuda
88 Verica Vukadinović Pirot Ive Andrića 5 0691333881 Voćarstvo Ponuda
89 Mijić David Pirot Svetozara Miletića 25 0645558609
010723502
Stočarstvo Ponuda
90 Vasković Miloš Popović 0641330554 Voćarstvo Ponuda
91 Zoran Jovanović Mratišić Mratišić 0143428361 Ponuda
92 Pavlović Goran Požega Požega 0642945335 Ratarstvo Ponuda
93 Petrović Ljubiša Jagodina 069612021 Stočarstvo Ponuda
94 Jakovljević Zoran Leposavić 0652884305 Povrtarstvo Ponuda
95 Antić Golub Plažane 0637855135 Stočarstvo Ponuda
96 Janković Miloš Vranje 0656135477 Stočarstvo Ponuda
97 Jasna Nikolić Simićevo 0638264416 Ratarstvo Ponuda
98 Kostić Aleksandar Barje Čiflik 0643254326 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
99 Slavica Đorđević Lučica 0644982179 Ratarstvo Ponuda
100 Predrag Makević Dobrić Dobrić 064113991 Stočarstvo Ponuda