R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Miloš Matić Donja Bukovica 014287332 Stočarstvo Ponuda
82 Radenko Prokić Gornja Bukovica 014262108 Stočarstvo Ponuda
83 Vilotić Zoran Grabovac 0669529889 Ratarstvo Ponuda
84 Milica Jevđić Drežnik Drežnik 064 8273639 Stočarstvo Ponuda
85 Đurić Dragoslav Bioska Bioska 0648273690 Ratarstvo Ponuda
86 Zorzić Dane Užice Užice 0600518750 Stočarstvo Ponuda
87 Đuričić Spasoje Jagodina 0641319850 Povrtarstvo Ponuda
88 Petrović Saša Dragoševac 062273137 Stočarstvo Ponuda
89 Petrović Ljubiša Jagodina 066247714 Stočarstvo Ponuda
90 Mladen Mladenović Brestovik Partizanski put 65 0656161651 Voćarstvo Ponuda
91 Miroslav Mladenović Brestovik Partizanski put 65a 0637749110 Voćarstvo Ponuda
92 Pavković Radoslav Međulužje 16.nova 17. 0642764811 Ratarstvo Ponuda
93 Goran Golubović Balta Berilovac Balta Berilovac bb 0642490143 Stočarstvo Ponuda
94 Nemanja Krstić Suvodol 11431 0652720159 Voćarstvo Ponuda
95 Branković Milovan Mijači Mijači b.b. 0642794379
014 273185
Stočarstvo Ponuda
96 Višić Dragoljub Đurđevac Đurđevac b.b. 063 240975
014 3429106
Stočarstvo Ponuda
97 Goran Miladinović Kočino Selo 0641310816 Ponuda
98 Jović Stevan Ratarstvo Ponuda
99 Ćojbašić Miroljub Preseka Preseka 0645040183
032463130
Ponuda
100 Kraković Ivan Preseka Preseka 0645520301
0325463239
Ponuda