R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Milisav Obućina Drežnik 064 / 291 - 5853 Ponuda
42 Čolović Nenad Ljutice Ljutice 0604049856 Ponuda
43 Vasović Zoran Ljutice 063388054 Ponuda
44 Cvetković Dragan Rakovac Rakovac bb 0638756776 Stočarstvo Ponuda
45 Simonović Slobodan Lazarevac 0638772333 Voćarstvo Ponuda
46 Nikitović Nedeljko Skržuti Skržuti bb 060/3809420 Ponuda
47 Draškić Miodrag Polom bb 0628067391
032844496
Povrtarstvo Ponuda
48 Petrović Vladimir Gornji Milanovac Nou divizije 17 063360256 Povrtarstvo Ponuda
49 Simić Zoran Gornja Jošanica 02777058 Voćarstvo Ponuda
50 Danijela Todorović Cakanovac s.Cakanovac bb 17523 Preševo 0648906173 Stočarstvo Ponuda
51 Vukosavljević Milan Novo Selo 0643960407 Ratarstvo Ponuda
52 Maslar Vidoje Bunar 069756375 Ponuda
53 Gavrilović Saša Plažane 0629717196 Stočarstvo Ponuda
54 Trajković Dušan Prilužje 028/467-004 Ratarstvo Ponuda
55 Terentić Žarko Prilužje 028/467-070 Ratarstvo Ponuda
56 Bulatović Dragan 063252115 Stočarstvo Ponuda
57 Stošić Bogoljub Deonica 035/277515 Stočarstvo Ponuda
58 Aleksić Jordan Karan Karan bb 064/2727244 Ponuda
59 Tomić Mirko Ravni Ravni bb 064/1326219 Stočarstvo Ponuda
60 Ćubić Marko Stapari Stapari 0655217375 Ponuda