R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Živković Radmila 069/677-179 Ratarstvo Ponuda
42 Trišić Ratibor Selo: Braničevo 061/23-71-920 Ratarstvo Ponuda
43 Jevtić Toplica Šarbanovac Šarbanovac bb 063 835 7181
018 835 404
Stočarstvo Ponuda
44 Stevanović Ljiljana Dugo Polje Dugo Polje bb 064 414 7678
064 414 7678
Stočarstvo Ponuda
45 Mihailo Milošević šabac-Sinošević 015260243 Voćarstvo Ponuda
46 Petrović Radiša Radenka 064/8055-970 Ponuda
47 Jovanović Siniša Garevo 012/290117 Ponuda
48 Pavlović Dejan Makce 012/290100 Ponuda
49 Živković Vasa 012 / 665 - 137 Ponuda
50 Živanović Ivica Prugovac Prugovac 0644862673 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
51 Bogdanović Sreten makce 012290270 Ponuda
52 Pajić Zoran Dobra 012/669-165 Ponuda
53 Adamović Damir Cerovica 012/851-309 Ponuda
54 Paunović Radiša Doljašnica 012 / 290 - 073 Ponuda
55 Stanisavljević Ljubiša Lučica 064/206-30-26 Ponuda
56 Trujanović Miroslav Starčevo 012/263560 Ponuda
57 Lazić Radojica Đurakovo 012664342 Ponuda
58 Lazarević Volica Aljudovo 012/263-194 Ponuda
59 Pantić Radoslav Pečanica 0643543033 Stočarstvo Ponuda
60 Vukojević Fikrija Slatina 0638903303 Stočarstvo Ponuda