R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Goran Rakić Blizonje 014 / 272 - 197 Ponuda
2 Tešić Radovan Suvodanje 014 / 271 - 249 Ponuda
3 Svetislav Marković Gornja Bukovica 014/262-057 Voćarstvo Ponuda
4 Gojko Macut Padinska Skela Preliv 063238177 Ponuda
5 Milošević Vlada Jakovo 0641577546 Povrtarstvo Ponuda
6 Dinić Dragan Gornja Trnava Gornja Trnava 0644082000 Voćarstvo Ponuda
7 Krstonić Dragan Milićevo selo 0612198389 Voćarstvo Ponuda
8 Bugarinović Vukosav Sevojno 0605314366 Stočarstvo Ponuda
9 Vukosav Bugarinović Sevojno 0605314366 Stočarstvo Ponuda
10 Ivan Krstonić Milićevo selo Milićevo selo 0637012272 Stočarstvo Ponuda
11 Bašić Slavka Mala Draguša Mala Draguša 027/810-0286 Stočarstvo Ponuda
12 Nenadović Slavoljub Gornje Nedeljice 064/3263355 Stočarstvo Ponuda
13 Aćimović Desimir Karbulovo 0631111131 Voćarstvo Ponuda
14 Zoran Mihajlović Karbulovo 0604342882 Voćarstvo Ponuda
15 Igor Milošević Roćevići Roćevići 036825117 Voćarstvo Ponuda
16 Zoran Vasiljević Bukovica Bukovica 0641813010 Voćarstvo Ponuda
17 Milojica Ćurčić Bukovica Bukovica 0691187438 Voćarstvo Ponuda
18 Tanasko Čolović Dedevci Dedevci 036881368 Voćarstvo Ponuda
19 Predrag Bažalac Vrdila Vrdila 0638986878 Voćarstvo Ponuda
20 Berisavac Milica Međulužje 0638321633 Ratarstvo Ponuda