R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Mihailovic vojislav Klinci066 066 9342957 Voćarstvo Ponuda
2 Petrović Petar Kukići 032826624 Stočarstvo Ponuda
3 Mijajlović Miodrag Maleševo 0631576609 Stočarstvo Ponuda
4 Miladinović Svetlana Trešnjevica 035524408 Stočarstvo Ponuda
5 Donić Jovan Kušiljevo 0631105700 Stočarstvo Ponuda
6 Petrović Milan Vukmanovac 035726073 Stočarstvo Ponuda
7 Ranđelović Boban Trešnjevica 035524163 Stočarstvo Ponuda
8 Petrović Borisav Štitar 064/9022-3-22 Voćarstvo Ponuda
9 Dejan Ilić Suvodol 11431 063/7272570 Voćarstvo Ponuda
10 Ranković Živorad Piroman Branka Tomića 26 064 2769717
011/7790555
Stočarstvo Ponuda
11 Avramović Vladimir Pranjani Pranjani bb 0656272897 Voćarstvo Ponuda
12 Todorović Milovan Donji Mušić 014-225932 Ponuda
13 Mitić Vladan Štipina Štipina bb 069/1056710 Voćarstvo Ponuda
14 Manojlović Bogiša Knjaževac 0616405957 Voćarstvo Ponuda
15 Stojković Dejan Gornja Trnava 0631904525 Voćarstvo Ponuda
16 Pantić Željko Rabrovac Rabrovac bb. 063-323006 Stočarstvo Ponuda
17 Stojanović Milomir Borova Mesto Borova 38219 Lešak 02888541 Stočarstvo Ponuda
18 Marković Predrag Lučica Lučica 0641423110 Stočarstvo Ponuda
19 Nenad Milenković Bulinovac 0652834855 Ratarstvo Ponuda
20 Stanojlović Miloš Glibovac Glibovac bb 062388936 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda