R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Milovanović Tomislav Udovice 0643594865 Voćarstvo Ponuda
2 Dragićević Vladan Šume Šume 0628830303 Voćarstvo Ponuda
3 Burmaz Slobodan Radobić 064 3257598 Ratarstvo Ponuda
4 Jovanović Bojana Radobić 0607220200 Ratarstvo Ponuda
5 Trifunović Trifun Vuča Mesto Vuča opština leposavić 38217 028/ 86-418 Stočarstvo Ponuda
6 Stojilković Goran Beli Potok 0645167532 Voćarstvo Ponuda
7 Stanojević Olivera Balajnac Balajnac 069/737-181 Povrtarstvo Ponuda
8 Ostojić Nenad Milićevci 32205 Trbušani, selo Milićevci 0695035626 Voćarstvo Ponuda
9 Vladimir Stojanović Novo selo Prokuplje,Novo selo 0642875431 Voćarstvo Ponuda
10 Tomić Stanislava Oruglica 0603456377 Voćarstvo Ponuda
11 Brajković Slobodan Ravni Ravni bb 031/3809398 Stočarstvo Ponuda
12 Brajković Milisav Ravni Ravni 061/680025 Stočarstvo Ponuda
13 Varga Bertica Novo Momčilovo Novo Momčilovo bb 02767047 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
14 Gajić Saša Lončanik Lončanik bb 0642283949 Voćarstvo Ponuda
15 Damnjanović Dule Miličinica Miličinica bb 0642058241 Voćarstvo Ponuda
16 Grujičić Dragan Beomužević Beomužević bb 064/92 - 039 - 31 Voćarstvo Ponuda
17 Marković Duško Lopatanj Lopatanj bb 069/288 - 62 - 24 Voćarstvo Ponuda
18 Antonić Milan Dragodol Dragodol bb 065/640 - 76 - 50 Voćarstvo Ponuda
19 Panić Živko Gornje Leskovice Gornje Leskovice bb 064/404 - 73 - 87 Voćarstvo Ponuda
20 Mišković Zlatko Lelić Lelić bb 065/31 - 000 - 69 Voćarstvo Ponuda