Marković Slavomir

Opština

Mesto

Novi Pazar

Adresa

Aluloviće

BPG

730602004253

Oblast proizvodnje

Voćarstvo