Jovanović Saša

Opština

Mesto

Selo Mladenovac

Adresa

Slavko Manojlovića 93

BPG

704458002230

Oblast proizvodnje

Stočarstvo